PROGRAMMA 2018


Young Art Festival
20 & 21 juli 2018
Park Westerhout Beverwijk
Meer weten?

Face the Interface - Anja Groten

Kijk in de algoritmische spiegel die praat over je gezicht!

De hele dag worden onze gezichten gedetecteerd, herkend, geanalyseerd, getagged, gefilterd, naar links en rechts geswiped, gecategoriseerd, gescanned, getracked, targeted en mogelijk gecriminaliseerd. Maar weet je eigenlijk wat deze algoritmes precies doen, wat ze overwegen, en hoe ze beslissingen maken?

Gezichtherkenningsalgoritmes zijn heel complex en vaak onmogelijk te ontcijferen, en hun effect op onze samenleving moeilijk te verspellen. Toch houdt dat ons niet tegen om constant biometrische data te produceren en te delen.

‘Face the Interface’ is een interactieve installatie bestaande uit een smart mirror die je laat ervaren hoe het zou zijn als een gezichtsherkenningsalgoritme tegen je praat. Zodra het gezicht van de kijker gedetecteerd wordt, begint een stem een verhaal te vertellen. Het verhaal is op non-lineaire manier opgebouwd en afhankelijk van de gezichtsexpressie van de deelnemer ontstaan er variaties in de verhaallijn.

De bedenkers

Anja Groten (D) is ontwerper en onderzoekt de mogelijkheden van een agonistische ontwerppraktijk. Daarin gebruikt ze in haar ontwerpproces externe krachten om een openbare discussie op gang te krijgen en tegelijkertijd onverwachte reacties te veroorzaken. Anja werkt aan eigen opdrachten en is daarnaast onderzoeker in het kader van PhD Arts en het Critical Making consortium, en geeft les aan de ontwerpafdeling van het Sandberg Instituut. In 2013 richtte Anja het initiatief Hackers & Designers op, waarbij ze de barrières tussen de twee velden probeert te slechten door een gemeenschappelijke woordenschat op te leggen via educatie, hacks en samenwerking. http://anjagroten.com/

Maartje Smits (NL) volgde de opleiding Beeld en Taal aan de Gerrit Rietveld Academie en Design aan het Sandberg Instituut. Ze schrijft regelmatig voor hard//hoofd, een keer in de twee weken schrijft ze een column in de Groene Amsterdammer, maakt video’s, is te vinden op uiteenlopende literaire podia en in haar vrije tijd is ze imker. Het dichtbundel ‘Als je een meisje bent’ is in 2015 verschenen bij uitgeverij De Harmonie. Voor haar tweede dichtbundel ‘Hoe ik een bos begon in mijn badkamer’ ontving ik de debutantenbeurs van het Nederlandse Letterenfonds. http://www.maartjesmits.nl/

Jasper van Loenen (NL) is kunstenaar, designer en developer. Zijn werk gaat over onze relatie tot de hedendaagse technologie die we dagelijks gebruiken. Zijn doel is om de onzichtbare werking van die technologie bloot te leggen en gebruikers inzicht te geven in de achterliggende processen en systemen. http://jaspervanloenen.com/

Terug naar programma