skip to Main Content

 

 

 

 

 

Stichting Young Art Festival
Kerkplein 3
1941 HD Beverwijk

info@youngartfestival.nl
tel. (0251)227673

RSIN 8168.88.498
KVK 34250900

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 • op een laagdrempelige wijze zoveel mogelijk jongeren in contact brengen met een diversiteit aan culturele uitingsvormen op een kwalitatief hoog niveau. In contact brengen staat zowel voor actief (het deelnemen aan en presenteren van de workshops) als passief (als bezoeker van het festival);
 • het helpen ontdekken, stimuleren en ontwikkelen van kunstzinnig en organisatorisch talent binnen de beoogde doelgroep, te weten jongeren tussen zestien en dertig jaar;
 • het culturele bewustzijn van de beoogde doelgroep versterken, wat zou moeten resulteren in jongeren die actief gaan participeren in kunst en cultuur, ook na deelname aan het Young Art Festival.

Bestuurssamenstelling:

 • Vacature, voorzitter
 • Dieuwertje Kuijpers
 • Peter van der Meij
 • Debora Vollebregt, penningmeester

Beloningsbeleid:

 • Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld
 • De medewerkers bestaan uit een mix van ZZP’ers en vrijwilligers.
  De ZZP’ers ontvangen een vergoeding voor de opdracht. Een deel van de vrijwilligers ontvangt een vrijwilligersvergoeding.

Stichting Young Art Festival, financieel jaarverslag 2021
Projectplan YAF 2022
eindverslag YAF 2022