INFO


Persaanvraag indienen?

Persaanvragen kunnen worden ingediend op publiciteit@youngartfestival.nl.

Vermeld hierin in elk geval voor welk medium de aanvraag geldt en op welke manier er aandacht aan het festival besteed wordt. Op basis hiervan wordt in de weken voorafgaand aan het festival een selectie gemaakt. Indienen van een verzoek betekent niet dat er automatisch accreditatie wordt toegekend.